Deszăpezire 2015-2016

Program de deszăpezire și combaterea poleiului pentru perioada

Noiembrie 2015 – Martie 2016

            Autorităţile administraţiilor publice locale împreună cu S.C. ECO-SAL S.A. vor lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 1. stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă; strazi deszapezire 156 straziLista dotare tehnica
 2. organizarea unităţilor operative de acţiune;
 3. întocmirea planului operativ;
 4. elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:

 1. centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante;
 2. centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare;
 3. lista străzilor şi a tronsoanelor de stărzi pe care se va acţiona;
 4. lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;
 5. lista persoanelor responsabile, cu adresa şi numerele de telefon de la serviciu;
 6. lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării lădiţelor cu material antiderapant.

Operaţiunile de curăţare şi transport al zăpezii şi de acţionare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor şi a cursurilor de apă.

Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de condiţiile specifice din teren. Îndepărtarea mecanizată a zăpezii se realizează dacă stratul depus este de circa 5 – 6 cm.

Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi, cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate a muncii.

S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, va consulta permanent sursele de informare pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.

În funcţie de prognoza meteorologică, se va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice, staţiile de metrou şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Interventia se va realiza în functie de importanta străzilor, astfel (conform anexei):

Timp minim de interventie Termen de finalizare
Cai de comunicatie GRADUL I 0,5 ore 2 ore
Cai de comunicatie GRADUL II 2 ore 4 ore
Cai de comunicatie GRADUL III 4 ore 5 ore
Cai de comunicatie GRADUL IV 5 ore 8 ore

În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor din cadrul celor prevăzute în Contractul de delegare, S.C. ECO-SAL S.A. poate însă desfășura activitatea de deszăpezire și pe alte străzi din municipiul Mediaș, care nu sunt cuprinse în Contract, la solicitarea Primăriei Mediaș, ca și lucrări suplimentare.

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ţine de către S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, într-un registru special întocmit pentru această activitate şi denumit „Jurnal de activitate pe timp de iarnă”.

Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii administraţiei publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.

În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:

 1. numele şi prenumele dispecerului ;
 2. data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
 3. data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
 4. străzile pe care s-a acţionat;
 5. activitatea prestată;
 6. forţa de muncă utilizată;
 7. utilajele/echipele care au acţionat;
 8. materialele utilizate şi cantitatea acestora;
 9. temperatura exterioară;
 10. condiţiile hidrometeorologice;
 11. grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administraţia Naţional de Meteorologie;
 12. semnătura dispecerului;
 13. semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

Evidenţa se va ţine pe schimburi, separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.

Autorităţile administraţiei publice locale, pot stabili şi alte intervale de timp în care S.C. ECO-SAL Mediaş trebuie să asigure deszăpezirea, în funcţie de importanţa străzilor, abundenţa cantiăţii de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice şi umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează şi concomitent cu operaţia de deszăpezire.

Autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi înzăpezirii străzilor din cadrul municipiului Mediaş, în toată perioada iernii, şi de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheţ.

Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.

Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de magneziu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redus.

Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip ori alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

Autorităţile Administraţilor publice locale, sau S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş au obligaţia să anunţe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curăţare şi transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum şi orice alte informaţii legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulaţii în siguranţă a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea şi a celorlalte autovehicule.