Prelucrarea deşeurilor din construcţii şi demolări

Următoarele informaţii vizează atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de construcţii / demolări !!!

Comandaţi un container de 5 / 7 mc., cu asigurarea transportului la domiciliu, pentru depozitarea deşeurilor provenite din construcții și demolări.

Deșeurile din construcii și demolări se preiau la Centrul pentru preluarea, prelucrarea și valorificarea deşeurilor conform Hotărârii de Consiliu Local Mediaș nr. 189/2017.

DESCARCĂ FORMULARUL PT. COMANDĂ CONTAINER DE LA SECȚIUNEA FORMULARE.

În vederea comandării containerului rebuie avute în vedere următoarele:

– se achită tariful de închiriere – 19,19 lei / zi (TVA inclus) în cazul în care staţionarea/folosinţa containerului depăşeşte 48 ore;

– se achită contravaloarea deșeurilor depozitate în container, după cum urmează:

  1.  beton,  asfalt, resturi de balast –44,98 lei / to
  2. cele de mai sus amestecate ( beton, asfalt, resturi de balast ) – 44,98/ to 
  3. cărămidă, țiglă – 44,98 lei/to
  4. cele de mai sus amestecate (cărămidă, țiglă) – 44,98 lei/to
  5.  amestecuri de beton, cărămizi, țiglă, materiale ceramice, inclusiv moloz, fără conținut de substanțe periculoase – 44.98 lei/to
  6. vegetale din grădini – 291,69 lei/to
  7. voluminoase ( mobilier, paturi, scaune, rame geamuri)/ lemn- 287,98 lei/to
  8. deșeuri municipale în amestec – 287,98 lei/to
  9. tarif transport mărfuri în interiorul localităţii – 5,82 lei / km
  10.  tarif transport mărfuri în exteriorul localităţii – 4,52 lei / km

Notă: – preţurile  conţin TVA

            – facturarea se va face în tone, conform tichetului de cântar anexat la comanda dumneavoastră

            –  1 mc = 1,5 to.

Tarife disponibile pentru închirierea şi utilizarea utilajelor pentru concasarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări:

 tarife-2016-1 tarife-2016-2 tarife-2016-3

Salvează

Salvează