Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)

Adunarea generală a acţionarilor (AGA) este organul de conducere al Societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială.

Sunt desemnati ca persoane împuternicite să reprezinte interesele localităţilor asociate în Adunarea Generală a Acţionarilor:

NR. CRT. NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA
GHIDIU ELISABETA Reprezentant în A.G.A.
FAZEKAS ATTILA-JOZSEF Reprezentant în A.G.A.
MIHĂLŢAN VASILE Reprezentant în A.G.A.
MACAREI MIRCEA VASILE Reprezentant în A.G.A.
CRISTEA IOAN ADRIAN Reprezentant în A.G.A.