Stiri

Anunt proiect „Executare lucrari de amenajare la punctele de colectare a deseurilor din municipiul Medias”

Posted at octombrie 22, 2018 | By : | Categories : Stiri | 0 Comment

S.C. ECO-SAL S.A. MEDIAȘ, titular al proiectului „EXECUTARE LUCRĂRI DE AMENAJARE LA PUNCTELE DE COLECTARE A DEȘEURILOR DIN MUNICIPIUL MEDIAȘ” propus a fi amplasat în județul Sibiu, municipiul Mediaș, diferite străzi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri, între orele 8-14:00, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.10.2018, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, județul Sibiu, precum și la următoarea adresă de e-mail office@apmsb.anpm.ro .