Alte stiri

Sistem integrat de colectare selectivă în întreaga zonă de nord a judeţului Sibiu

Posted at noiembrie 13, 2009 | By : | Categories : Alte stiri | 0 Comment

Având în vedere că se doreşte crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat de colectare selectivă în întreaga zonă de nord a judeţului Sibiu, între SC ECO-SAL SA şi SC ECOROM AMBALAJE s-a semnat un protocol privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer în comunele Hoghilag, Laslea, Alma, Aţel, Dîrlos, Blăjel, Bazna şi Brateiu.

În toate aceste comune şi satele aparţinătoare au fost împărţiţi saci de colectare selectivă, puşi la dispoziţie de către SC ECOROM AMBALAJE pentru fiecare gospodărie. În fiecare comună vor fi amenajate câte 3 puncte de colectare selectivă, iar în fiecare sat aparţinător câte 1 punct de colectare selectivă.

Cetăţenii vor fi informaţi de importanţa acestui sistem şi modul de colectare prin materiale informative: broşuri, pliante.

Operatorul de salubritate preia obligaţiile de colectare selectivă şi valorificare-reciclare, sub directa îndrumare a servicului de specialitate din cadrul primăriei. Eventualul profit obţinut în cadrul derulării programului se foloseşte de către operator exclusiv pentru dezvoltarea şi eficientizarea ulterioară a sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje.