Alte stiri

COMUNICAT DE PRESĂ – înfiinţare ECO-SAL

Posted at aprilie 2, 2009 | By : | Categories : Alte stiri | 0 Comment

Începând cu data de 1 aprilie 2009 S.C. ECO-SAL S.A. şi-a început activitatea ca fiind singurul operator regional de salubritate. Acesta acţionează în întreaga regiune de nord a judeţului. În atribuţiile Serviciului Public de Ecologizare au rămas ca activităţi: îngrijirea spaţiilor verzi, serviciul de ecarisaj şi administrarea parcărilor care se află pe domeniul public şi a cimitirului municipal.
Societatea a fost înfiinţată în urma proiectului LOGO East II “Stabilirea condiţiilor pentru implementarea unui sistem regional de management al deşeurilor din regiunea Târnava Mare”. Obiectivul proiectului a fost implementarea unui sistem regional de management al deşeurilor care să opereze în regiunea de nord a judeţului Sibiu şi care să utilizeze sisteme integrate care duc la economisirea timpului şi minimizarea costurilor de operare.
Printre localităţile în care S.C. ECO-SAL S.A. îşi va desfăşura activitatea, se numără: Mediaş, Copşa Mică, Dumbrăveni, Alma, Bratei, Târnava, Aţel, Axente Sever, Bazna, Dârlos, Micăsasa, Laslea, Valea Viilor, Şeica Mică.
Funcţionarea societăţii ca operator unic regional presupune:
    Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor,
    Sortarea deşeurilor
    Organizarea prelucrării şi valorificării materiale a deşeurilor
    Depozitarea controlată a deşeurilor
    Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice
    Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ
    Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc)
    Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări
Principalul obiectiv al S.C. ECO-SAL S.A. vizează îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea managementului deşeurilor prin protejarea mediului. Societatea îţi propune maximizarea numărului de locuitori conectaţi la sistemul public de salubritate, extinderea serviciului de colectare a deşeurilor reciclabile la nivelul întregului judeţ precum şi îmbunătăţirea standardelor serviciilor şi creşterea siguranţei în funcţionarea sistemelor de colectare a deşeurilor.