Date Eco-Sal

Denumire: S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş
Sediul societăţii: Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13.
Sedii secundare:

– oraşul Copşa Mică: Aleea Castanilor nr. 7.

– oraşul Dumbrăveni: Str. 1 Decembrie nr. 25.

– Centrul pentru colectarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor, Mediaş, Str. Gării FN (lângă staţia de epurare a apei)

Forma juridică: Societate pe acţiuni cu capital 100% public
Acţionari: municipiul Mediaş, oraşul Dumbrăveni, oraşul Copşa Mică.

COD FISCAL: RO 24898139

J 32/1995/2008

CONT: RO75BUCU758308802511RO01 ALPHA BANK
Societatea comercială ECO-SAL S.A., este organizată şi funcţionează în baza prevederilor legilor:
– Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale;
– Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale;
– Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducerea ECO-SAL:

Director General – Balog Iosif Atilla

Director General Adjunct – Seicean Bogdan

Director Economic – Predoiu Daniela