Formular de solicitare informatii de interes public

Formular solicitare informatii de interes public:

    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si competarile ulterioare. Doresc sa primesc o copie a urmatoarelor documente:

    Doresc ca informatiile sa-mi fie furnizate in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail ( optional ):


    Sunt dispus sa platesc taxele aferente servicilor de copiere a documentelor solicitate ( daca se solicita copii in format scris)