Alte stiri

„Învăţăm să reciclăm ambalajele”

Posted at noiembrie 19, 2009 | By : | Categories : Alte stiri | 0 Comment

La primăria municipiului Mediaş a avut loc ieri lansarea proiectului „Învăţăm să reciclăm ambalajele” şi a manualului cu acelaşi nume.
Printre cei prezenţi s-au numărat cadre didactice ale şcolilor din oraş şi a şcolilor din comunele membre ale ADI ECONORD Sibiu, reprezentanţii ECO-ROM AMBALAJE şi reprezentanţii societăţii ECO-SAL.
La acest eveniment a fost prezent şi primarul municipiului, domnul Teodor Neamţu care a mulţumit celor din sală pentru faptul că au răspuns pozitiv invitaţiei, în număr atât de mare, şi totodată pentru interesul acordat acestor activităţi.
În cadrul acestui eveniment s-a distribuit, în mod gratuit, pachetul educaţional (manualul şi Materialul informativ pentru învăţători) reprezentanţilor Instituţiilor de Învăţământ prezenţi, din localităţile din nordul judeţului Sibiu. Auxiliarul Curricular “Învăţăm să reciclăm ambalaje” conţine 6 lecţii, şi se poate utiliza de către cadrele didactice în corelaţie cu opţionalele care acoperă domeniile: educaţie ecologică, protecţia mediului, educaţie civică, cunoaşterea mediului, educaţie pentru sănătate etc.
Acest manual/auxiliar curricular a fost realizat de către Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu şi S.C. ECO ROM AMBALAJE S.A. Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Programului Naţional Educaţie pentru Sănătate în Şcoala Românească. Manualul este un îndrumar privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, destinat elevilor claselor a III-a şi este însoţit de un Material Informativ privind gestionarea deşeurilor de ambalaje, adresat învăţătorilor.