Anunturi

Modul de pre-colectare a deşeurilor şi de preluare a acestora

Posted at ianuarie 1, 2013 | By : | Categories : Anunturi | 0 Comment

Vă informăm că:

  • deşeurile vegetale (iarbă, frunze, crengi rezultate din curăţarea grădinilor) se depozitează separat de deşeurile menajere; cetăţenii care locuiesc la bloc trebuie să se adreseze Serviciului Public de Ecologizare din cadrul Primăriei Mediaş (0269.803.874) pentru a anunţa ridicarea deşeurilor vegetale; cetăţenii care locuiesc la casă trebuie să respecte ziua de colectare aferentă străzii fiecăruia, zi înscrisă în calendarul distribuit la începutul anului;
  • recipienţii de colectare selectivă: 1. sacii se ridică în ultima zi de colectare a deşeurilor menajere din lună; 2. tomberoanele din cartierele cu blocuri se ridică în funcţie de frecvenţa lor de umplere;
  • deşeurile rezultate din construcţii se colectează separat, la cerere. În cazul în care cele de la punctul a) nu sunt depozitate separat, sau sunt amestecate cu alte tipuri de deşeuri, tariful este de 52 lei/mc+TVA; dacă deşeurile sunt sortate se plăteşte doar transportul containerului şi anume, 8 lei/km+TVA; altă posibilitatea este depozitarea gratuită (dacă sunt sortate) la Centrul pentru preluarea, prelucrarea și valorificarea deşeurilor din Mediaş. Depozitarea lor pe domeniul public sau în alte locuri neamenajate este interzisă, și se sancționează conform HCL 166/2009 actualizată. 

               a)  Deşeuri din construcţii colectate gratuit, cu condiţia să fie depozitate în containere separate: beton;

                   cărămizi, ţigle şi materiale ceramice; asfalt; materiale plastice; metale; cabluri electrice; sticlă.

                b)  Deşeuri colectate contra sumei de 52 lei/mc+TVA: lemn; pământ.

  • deşeurile periculoase şi deșeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile) se colectează în cadrul  campaniilor organizate trimestrial la nivel local. În perioada campaniilor sunt amplasate puncte mobile, în diferite zone ale oraşului şi la diferite intervale orare.  Pentru programul campaniei consultă calendarul ECO-SAL, sau apelează 0374.075.464. Persoanele fizice care nu au posibilitatea să participe la campanie, pot depozita gratuit orice fel de deşeuri periculoase la Centrul pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor.
Vă rugăm să aveţi în vedere depozitarea separată a deşeurilor:
– Menajere
– Vegetale
– De ambalaje
– DEEE-uri
– Provenite din
construcţii şi demolări