Prezentarea societatii

1.    Proiect de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, în colaborare cu S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A.
A început ca proiect pilot în anul 2005 (proiectul „ERACOLECT”) în două cartiere din municipiul Mediaş (10.000 locuitori) iar în prezent a fost extins în toată regiunea de nord a judeţului Sibiu (peste 100.000 locuitori) corespunzător ariei deservite cu servicii publice de salubrizare. Prin proiect au fost amenajate până în prezent, în toată regiunea, 96 puncte de colectare selectivă pentru hârtie-carton, plastic şi sticlă şi se distribuie lunar 10.000 saci pentru hârtie-carton şi plastic (doar la case).
2.    Proiectul „Colectare selectivă şi transfer al deşeurilor menajere în Mediaş”, Program PHARE 2003, desfăşurat în perioada 2005-2008. Prin proiect a fost realizată o staţie de sortare şi transfer a deşeurilor, au fost amenajate 50 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor de plastic, hârtie-carton şi sticlă, şi au fost achiziţionate utilaje şi echipamente necesare colectării, sortării, prelucrării în vederea valorificării deşeurilor reciclabile şi eliminării deşeurilor menajere rămase în urma sortării.
3.    Proiectul „Sistem zonal de gestionare deşeuri”, implementat în perioada 2006-2008, finanţat de Ministerul Mediului, beneficiar primăriile: Copşa Mică, Axente Sever, Micăsasa, Valea Viilor, Şeica Mică, Tîrnava. Prin proiect au fost amenajate 59 de puncte cu containere de colectare selectivă, au fost achiziţionate 2 autospeciale compactoare şi 1 autospecială măturătoare.
4.    Proiectul „LOGO EAST” – program finanţat de către Ministerul Afacerilor Externe din Olanda prin programul MATRA şi implementat prin VNG International şi Federaţia Autorităţilor Locale din România (FALR). Datorită implicării active, municipiul Mediaş a beneficiat de două proiecte Logo East în perioada 2006-2009. Rezultatele proiectelor au fost:

a.    LOGO EAST I. (2006-2007) – înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) „ECONORD SIBIU”, a căror membrii sunt unităţile administrativ-teritoriale din zona/regiunea de nord a judeţului Sibiu (16 membri);

b.    LOGO EAST II. (2008-2009) – înfiinţarea operatorului regional de salubritate S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, care prestează servicii de salubrizare în zona de nord a judeţului Sibiu. ECO-SAL S.A. funcţionează ca societate comercială cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. „ECONORD SIBIU”.

5.     Proiectul „Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltarea durabilă în Regiunea 7 Centru” – finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă. Acest proiect prevede două componente:

a) gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări şi

b) gestionarea deşeurilor periculoase provenite din deşeuri menajere.

Proiectul a urmărit amenajarea unei staţii de prelucrare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, a unei locaţii speciale pentru preluarea deşeurilor periculoase din deşeuri menajere, achiziţionarea de utilaje şi recipiente speciale, completându-se astfel sistemul existent de management al deşeurilor.

6.    Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”- Program Operaţional Sectorial pentru Mediu – s-a urmărit crearea unui cadru instituţional funcţional pentru implementarea proiectelor, respectiv o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, constituită prin hotărâri ale tuturor consiliilor locale din judeţ şi a Consiliului Judeţean. În acest sens a fost constituită A.D.I. „ECO SIBIU”. De asemenea, proiectul a prevăzut crearea unui sistem de colectare separată a deşeurilor biodegradabile provenite de la case (prin achiziţia şi distribuirea a 9.000 de pubele de 120 litri) şi blocuri (prin achiziţia şi amplasarea a 280 de containere de 1,1 mc.), construirea unei staţii de compostare a acestor tipuri de deşeuri şi amplasarea a 30 buc. containere de 1,1 mc pentru sticlă.