Principii și obiective

Principiile noastre

Serviciul de salubrizare furnizat de către societatea ECO-SAL S.A. în aria de competenţă se bazează pe următoarele principii:

– protecţia sănătăţii populaţiei;

– protecţia sănătăţii populaţiei;

– responsabilitatea faţă de cetăţeni;

– conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

– asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor;

– tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciilor prestate;

– securitatea serviciilordezvoltarea durabilă;

– rentabilitatea, calitatea şi eficientă serviciului;

– transparenta şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora;

– adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor;

– accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

– îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă.

Obiectivele noastre

– respectarea şi satisfacerea cerinţelor curente şi viitoare ale clienţilor (beneficiari ai serviciilor de salubrizare);

– prestarea unor servicii de înaltă calitate, concomitent cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

– îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin controlul şi reducerea impactului negativ asupra mediului;

– reducerea cantităţii de deşeuri generate, prin promovarea şi dezvoltarea sistemului de colectare selectivă şi valorificare a deşeurilor reciclabile;

– promovarea unor tehnologii performante pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

– creşterea competenţei şi conştientizării personalului/resurselor umane, la toate nivelurile, în vederea încurajării implicării active, prin instruire, motivare, şi crearea unui mediu optim de lucru;

– îmbunătăţirea atât a comunicării interne cu angajaţii, cât şi a comunicării externe cu clienţii, furnizorii, autorităţile, privind colectarea eficientă a deşeurilor;

– utilizarea tuturor resurselor pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru dezvoltarea unui sistem performant şi competititv.

Viziunea noastră

Ca operator unic în domeniul managementului deşeurilor în zona de nord a judeţului Sibiu, ne dorim îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciului furnizat, dezvoltarea tehnico-materială, creşterea capacităţii de absorţie a fondurilor europene şi guvernamentale, diversificarea activităţilor precum şi creşterea gradului de satisfacţie a utilizatorilor serviciului de salubrizare.