Alte stiri

Proiect nou pentru Mediaş

Posted at noiembrie 6, 2009 | By : | Categories : Alte stiri | 0 Comment

În urma parteneriatului între regiunea 7 Centru şi Asociaţia Norvegiană a Autorităţilor Locale şi Regionale a fost demarat proiectul „Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea deşeurilor şi dezvoltarea durabilă în regiunea 7 Centru”. Finanţarea provine din fonduri acordate de Guvernul Norvegian prin intermediul Programului Norvegian de Cooperare pentru creştere economică şi sustenabilă în România.
Scopul acestui proiect este îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor la nivel regional.
Din totalul sumei alocate României, Mediaşului îi revin aproximativ 2.200 milioane Euro.
Aceşti bani vor fi folosiţi pentru construcţia unei staţii de concasare a deşeurilor din construcţii şi demolări, şi implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor periculoase (detergenţi cum ar fi clorul, înnălbitorii, substanţele folosite la deblocarea ţevilor, vopsele, produsele pentru eradicarea gândacilor, bateriile portabile). În acest sens, în municipiul nostru vor fi amenajate 6 puncte de colectare selectivă pentru astfel de deşeuri, din sfera celor periculoase, şi în acelaşi timp, acestea vor fi colectate de către SC ECO-SAL SA după un program stabilit. În urma selectării, deşeurile din construcţii se vor valorifica, şi refolosi.
„Realizarea acestui proiect are o mare însemnătate pentru Mediaş având în vedere că suntem foarte aproape de a avea 95% un sistem integrat al managementului deşeurilor”, a declarat primarul Teodor Neamţu.