Activitati scolare

Roadele compostului (2012-2014)

Posted at august 3, 2015 | By : | Categories : Activitati scolare | 0 Comment

S.C. ECO-SAL S.A. a promovat la nivel local proiectul „Roadele compostului”, la care grădinițele au fost partenere. Astfel, împreună cu cadrele didactice din cadrul Grădiniţei, printr-o ședință comună, am stabilit data de începe a proiectului – septembrie 2012.

Proiectul a constat în informarea cadrelor didactice asupra modalităţilor de obţinere a compostului şi a iniţierii copiilor în ceea ce priveşte cea mai bună modalitate de reutilizare a deşeurilor biodegradabile. Iniţiatorii proiectului au pus la dispoziţia grădiniţelor atât recipienţii necesari pentru compostare, cât şi materialele informative utile în derularea proiectului. Pentru buna desfăşurare a proiectului, persoanele responsabile din cadrul ECO-SAL au instruit în primă fază educatorii, oferind informaţii utile din ghidurile „Fabrica de pământ” şi „Pământ curat!”, ghiduri care sunt folositoare pentru realizarea compostării individuale. Cu ajutorul unui desen animat, care a fost proiectat în sala de clasă, informaţiile au fost transmise într-un mod mult mai simplu informaţiile dorite grupului ţintă. Cu această ocazie, copiilor le-au fost explicaţi paşii pe care trebuie să-i urmeze pentru a obţine un compost bun pentru culturi sănătoase. De asemenea, pe parcursul proiectului, micuţii au învăţat care este semnificaţia reciclării şi colectării separate a deşeurilor, cum anume se realizează compostul şi cum poate fi acesta utilizat la plantarea diferitelor culturi (fructe, legume).

Conform planului de acţiuni prezentat cadrelor didactice și aprobat de acestea, atât educatoarele, cât şi copiii din grupa mare s-au implica direct în realizarea proiectului.