Serviciile noastre

I. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale

1. Deşeuri menajere

Colectarea deşeurilor menajere de la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice se realizează cu autovehicule special echipate, din recipienţi standardizaţi cu capacitate cuprinsă între 120 l. şi 1100 l.

2. Deşeuri reciclabile

Activitatea de precolectare a deşeurilor reciclabile, în gospodării, se realizează pentru următoarele tipuri de deşeuri: hârtie/carton, plastic/metal şi sticlă. Acestea se depozitează separat, în recipienţi specifici: la case în pubele şi saci, iar la bloc în containerele amplasate la punctele comune de colectare, deşeurile urmând a fi colectate separat, cu utilaje specifice.

3. Deşeuri biodegradabile

Acestea trebuie depozitate în pubelele maro care au fost distribuite gospodăriilor la casă şi în containerele maro amplasate la punctele comune de colectare. Deşeurile vegetale precum crengi/ramuri, viţă de vie, gard viu se depozitează în faţa proprietăţilor sau la punctele comune de colectare doar în perioada campaniilor „Curăţenia de primăvară” şi „Curăţenia de toamnă”.

4. Deşeuri periculoase din menajer

Acestea se colectează în 2 containere speciale, amplasate periodic în locaţiile stabilite pentru fiecare localitate. Utilajul care manevrează acest tip de containere este prevăzut cu braţ cârlig.

5. Deşeurile din construcţii şi demolări

Aceste deşeuri se colectează doar în baza unei comenzi prealabile trimise către Operator, care pune la dispoziţia clienţilor containere cu capacitatea de 5 mc. Colectarea/preluarea acestora se face contra cost.

6. Deşeuri voluminoase

Deşeurile voluminoase constau în deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, anvelope uzate etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale. Colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie se colectează, gratuit, lunar, conform unui program prestabilit de către Operatorul de salubritate. Colectarea/preluarea acestora de la agenţi economici/instituţii se face contra cost.

Colectarea deşeurilor se realizează după un program stabilit de Operatorul de salubritate şi aprobat de autorităţile locale din zona de nord a judeţului Sibiu. Transportul deşeurilor se realizează selectiv, pe tipuri de deşeuri, cu autovehicule specializate care să nu permită amestecarea categoriilor de deşeuri până la punctul de depozitare temporară – Centrul pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor.

II. Sortarea deşeurilor 

Activitatea de sortare a deşeurilor se realizează manual la staţia de sortare din cadrul Centrului pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor staţia fiind prevăzută cu o instalaţie de sortare, cu spaţii/recipiente destinate fiecărui tip de deşeu sortat, utilaje de manipulare şi echipamente de presare şi balotare deşeuri.

Deşeurile reciclabile sortate din deşeurile menajere, precum şi cele colectate din sistemul de colectare selectivă, se compactează separat pe tipuri de deşeuri reciclabile sau în funcţie de cerinţele reciclatorilor şi se ambalează în baloţi care se depozitează temporar în vederea valorificării la reciclatori finali.

III. Depozitarea controlată a deşeurilor municipale

După sortare, deşeurile se depozitează temporar în incinta staţiei de sortare şi transfer a deşeurilor. În procesul de depozitare temporară a deşeurilor, există o evidenţă strictă a deşeurilor care se depozitează: deşeuri menajere ce necesită eliminare la depozit, deşeuri combustibile, deşeuri reciclabile. Deşeurile combustibile se transportă la fabrici de ciment în vederea co-incinerării. Deşeurile ce necesită depozitare finală se compactează în containere presă şi se transportă la depozitul de deşeuri autorizat, la Cristian. Deşeurile biodegradabile sunt depozitate temporar la Centrul pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor, apoi sunt transferate la Staţia de compostare de la Târnava. Deşeurile periculoare din menajer, sunt transportate, în vederea depozitării temporare, prelucrării şi eliminării la Centrul pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor. Containerele cu deşeuri din construcţii/demolări sunt descărcate la Centrul pentru preluarea, prelucrarea şi valorificarea deşeurilor în vederea prelucrării, sau eliminării acestora la DEDMI Cristian.

V. Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

Societatea ECO-SAL S.A. Mediaş, execută activitatea de măturat a căilor publice după un program prestabilit şi aprobat de autorităţile locale ale municipiului Mediaş. Astfel, frecvenţa de salubrizare a căilor publice variază de la frecvenţă zilnică, până la cea săptămânală.
Operaţiunea de măturare este precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, atunci când este cazul, cu ajutorul autospecialelor pe care societatea le are în dotare. Măturatul manual şi mecanizat se realizează pe carosabil, pe trotuare, în locuri de parcare, în parcuri de recreere ori de agrement.
Întreţinerea curăţeniei străzilor se efectuează zilnic şi cuprinde operaţiunile de colectare şi îndepărtare a obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile stradale de gunoi şi scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public şi/sau privat. Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat şi întreţinere se face cu mijloace de transport adecvate.
Operaţiunea de spălare se execută pe partea carosabilă, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor, cu substanţe aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.
Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare. Răzuirea rigolelor se realizează cu frecvenţa stabilită de societatea de salubritate împreună cu autoritatea locală a municipiului Mediaş, dar nu mai puţin de o dat pe lună.

VI. Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Pentru asigurarea circulației rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, S.C. ECO-SAL S.A. asigură realizarea activităţii de îndepărtare manuală şi mecanizată a zăpezii în funcţie de condiţiile specifice din teren.
În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, se acţionează, cu prioritate, pe arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, în spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, pe căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică, pentru ca acestea să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.
Odată cu îndepărtarea zăpezii şi/sau a gheţii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.
Transportul zăpezii se efectuează, dacă este cazul, cu autovehicule specializate, în spaţii special amenajate.
Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile şi trotuare.